MIROSŁAW KRZYSZKOWSKI
img 58tRedaktor i edytor, autor książek i filmów dokumentalnych. Jego produkcje są emitowane na antenach TVP i telewizji komercyjnych. Wyprodukował i zrealizował takie dokumenty, jak „Moja ikona”, „Być”, „Święta z sąsiedztwa. Joanna Beretta Molla” a także wspólnie z innymi producentami fabularyzowany dokument „Cichociemni. Wywalcz wolność lub zgiń”. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Auschwitz Memento realizował i współuczestniczył w produkcji takich filmów, jak „Siostrzyczka”, „Listonosz”, „Pamięć. Tajemnice lasów Piaśnicy”, „Duma i zdrada”, „Życie jest Śpiywkom”, „Ucieczka z Auschwitz”, „Niezłomni. Pod drutami Auschwitz”.
BOGDAN WASZTYL
img 52atDziennikarz, publicysta "Dziennika Polskiego" (1990-2006), redaktor naczelny miesięcznika "Dialog-Pheniben" (2006-2008), dyrektor i redaktor naczelny TVP Kraków (2009-2010), trzykrotny zdobywca Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, tzw. polskiego Pulitzera, laureat Nagrody Pro Publico Bono, laureat Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i wielu innych nagród dziennikarskich. Współautor kilku książek, redaktor i wydawca m.in. książek "Kto ratuje jedno życie", "Ochotnik do Auschwitz", "Chorzowianie w KL Auschwitz", "Za wiarę", „W cieniu Auschwitz”. Jako producent, scenarzysta bądź reżyser uczestniczył w produkcji takich filmów, jak „Siostrzyczka”, „Listonosz”, „Pamięć. Tajemnice lasów Piaśnicy”, „Duma i zdrada”, „Życie jest Śpiywkom”, „Ucieczka z Auschwitz”, „Niezłomni. Pod drutami Auschwitz”.
MARCIN DZIUBEK
Marcin DziubekNauczyciel historii, prezes Towarzystwa Miłośników Bielan i Grupy Rekonstrukcji Historycznych Batalion Obrony Narodowej „Oświęcim”, niestrudzony badacz historii lokalnej, zwłaszcza dziejów partyzantki akowskiej w pobliżu KL Auschwitz, z jego inicjatywy w Bielanach wzniesiono jedyny pomnik poświęcony żołnierzom oddziału AK „Sosienki”.
PAULINA WĄDRZYK
img 51tPrezes Stowarzyszenia Auschwitz Memento. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Amator filmu i fotografii. Współautorka wystaw i publikacji związanych z II Wojną Światową. Działaczka społeczna od 2002 roku, związana ze stowarzyszeniami kombatanckimi oraz mniejszości narodowych.
ZBIGNIEW KLIMA
img 54tCzłonek zarządu stowarzyszenia "Auschwitz Memento", doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu, autor kilku publikacji naukowych, a także wielu artykułów prasowych. Opiekun naukowy Koła Naukowego Myśli Społeczno-politycznej działającego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu. Współorganizator wielu konferencji popularnonaukowych oraz wydarzeń kulturalnych tamże. Członek Amatorskiego Klubu Filmowego "Chemik", gdzie wyreżyserował wiele filmów dokumentalnych oraz występował w filmach jako aktor – amator.
MACIEJ KLIMA
img 56tWiceprezes Stowarzyszenia Auschwitz Memento. Absolwent Politechniki Opolskiej w Opolu. Pracuje w przemyśle motoryzacyjnym. Filmowiec amator związany z AKF "Chemik" przy OCK Oświęcim; liczne realizacje jako autor lub aktor. Działa przy stowarzyszeniu zwykłym "Komitet społeczny ds. uporządkowania rozwiązań komunikacyjnych w rejonie ul. Pod Olszyną w Oświęcimiu".
dr ADAM CYRA
adam cyra historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1996 roku obronił pracę doktorską "Rotmistrz Witold Pilecki (1 Zorganizował ponad dwadzieścia wystaw krajowych i zagranicznych, poświęconych historii KL Auschwitz. 1901-1948). Życie i działalność na tle epoki". Jest autorem kilku książek i około dwustu artykułów, poświęconych historii KL Auschwitz m.in. „Ochotni do Auschwitz. Witold Pilecki 1901-1948” (wraz z raportem Witolda Pileckiego z 1945 roku), „Sylwetki niektórych żołnierzy AK - członków obozowego i przyobozowego ruchu oporu”, „Pozostał po nich ślad...Życiorysy z cel śmierci”, „Spadochroniarz "Urban". Ppor. Stefan Jasieński (1914-1945)”, „Podobóz KL Auschwitz Harmęże”. Zorganizował ponad dwadzieścia wystaw krajowych i zagranicznych, poświęconych historii KL Auschwitz.
ANNA GIL
img 59tSkarbnik naszego Stowarzyszenia.
TOMASZ KLAJA
img 61tAbsolwent Uniwersytetu Śląskiego na wydziale fizyka-informatyka. Od 2003 roku nauczyciel w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu. W miarę możliwości wspiera stowarzyszenie w promowaniu swojej działalności w Internecie.
KAROLINA KOSOWICZ
img 64tAbsolwentka Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, pracuje jako fotograf w agencji modelek. Inspiracji dostarczają jej zdjęcia Eugenio Recuenco i ulica... sama prowadzi portal o lifestyle'u i streetfashion - urbanchic.pl. W wolnej chwili uczy się rosyjskiego i planuje podróż koleją transsyberyjską.
ZOFIA PIETRZYKOWSKA
zofia pietrzykowskauczennica Gimnazjum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku Białej. Interesuje się historią, grafiką komputerową i literaturą. W przyszłości chce  zostać chirurgiem plastycznym w Wenezueli lub pisarką. Rysuje mangi, zwane przez niektórych o zgrozo chińskimi komiksami. Lubi szpinak, nienawidzi rodzynek. Uczy się języka angielskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i japońskiego. Ma dwa koty i czwórę z chemii na semestr, co uważa za duży  sukces. Zdobyła I miejsce w III Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Polskie Państwo Podziemne 1939-1945. Młodzież w ZWZ – AK" za prezentację o Szarych Szeregach.
JOINED
joined bandZespół "Joined" powstał 2 lata temu. Muzyka, jaką tworzą, to wypadkowa różnych gustów muzycznych jego członków. Przeważają ciężkie brzmienia gitarowe i mocna perkusja, z kolei melodyjny wokal i wiolonczela dodają całości klimatu. Sednem tworzenia ich muzyki jest wrażliwość artystyczna, którą przelali również angażując się w realizację filmu "Niezłomni. Pod drutami Auschwitz". Zespół tworzą: Łukasz "Kviatek" Kwiatkowski - wokal, Alicja "Alcia" Żak-Karkoszka - wiolonczela, Tomasz "Klayus" Klaja - gitara, Konrad "Karko" Karkoszka - gitara basowa, Wojtek "Kuakers" Lach - gitara , Wojtek "Voytas" Łakomy - perkusja.
Grupa Teatralna „Czwarta Ściana” z Jawiszowic
Grupa Rekonstrukcji Historycznych Batalion Obrony Narodowej „Oświęcim” z Bielan
brakpowstała w 2006 roku w ramach Towarzystwa Miłośników Bielan. Jej głównym celem jest gromadzenie informacji dotyczących Batalionu Obrony Narodowej "Oświęcim". Poszukiwania dokumentów, żołnierskich relacji, badań terenowych zaowocowały wydaniem książki "Batalion Obrony Narodowej "Oświęcim" 1937-1939". Grupa kultywuje tradycje oręża polskiego z okresu II Rzeczpospolitej ze szczególnym naciskiem na formacje Obrony Narodowej. Działalność grupy jest także formą upamiętnienia czynu bojowego oświęcimskego baonu ON. Jako że grupa prowadzi również działalność edukacyjną wśród młodzieży szkolnej,intencją jej członków jest odtworzenie wizerunku żołnierzy polskich wszystkich frontów II wojny światowej.
Grupa Rekonstrukcji Historycznej 21. Bayerische Infanterie Regiment 17. Infanterie Division z Nowego Targu
brakjako samodzielna i autonomiczna grupa istnieje od grudnia 2007 roku. Zajmuje się odtwarzaniem takich formacji jak Wojsko Polskie 1936-1939 ( 6 Dywizja Piechoty działająca w ramach Armii Kraków), Korpus Ochrony Pogranicza - 1 Pułk Strzelców Górskich (Pułk KOP "Snów I"),  Komenda Powiatowej Polskiej Policji Państwowej w Nowym Targu i jej okupacyjny odpowiednik tzw. Policja Granatowa,  niemiecka żandarmeria polową oraz liniowa jednostka Wehrmachtu 21. Inf. Rgt 17. Inf.Div.  Współpracuje z grupami rekonstrukcyjnymi zarówno z kraju, jak i zza granicy (Słowacji, Czech, Ukrainy, Białorusi i Rosji), oraz ze stowarzyszeniami czy fundacjami jak „Warszawska Rodzina Policyjna 1939”, „Polonia Militaris”, czy „Auschwitz Memento”. Uczestniczyła w projekcie edukacyjno – historycznym pt. „Wielki Teatr Historii Bogusława Wołoszańskiego”, czy w produkcjach filmowych i dokumentalnych na terenie kraju, jak i za granicą, jak chociażby w dokumentach kręconych dla TVP Historia, Instytutu Pamięci Narodowej czy na planie videoklipu dla Zespołu SABATON. Dowódcą Grupy jest Krzysztof Musielak.

 

PartnerzyPartnerem Projektu jest Województwo Małopolskie