Grunwald Stanisław Ks.

pseudonim: "GEDYMIN"
 

Biografia

Grunwald Stanisław Ks.

 

Syn Rozalii i Franciszka Grunwaldów.

Urodzony w Bielanach 7 marca 1910 roku. Ukończył 4 klasową Szkołę Powszechną w Bielanach. Dalszą naukę kontynuował w Wilamowicach, Kętach, Białej i na Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1938 roku. Pracę duszpasterską rozpoczął w parafii w Bęczkowicach koło Radomska, gdzie zastał go wybuch wojny. Zaangażował się w pracę konspiracyjną, pełniąc posługę kapelana 27 pp. AK obwód Radomsko. Posługiwał się pseudonimem „Gedymin”. W 1942 roku zagrożony aresztowaniem przeniesiony został do Częstochowy, do parafii św. Rodziny. Organizował tam środki żywnościowe, fałszywe dokumenty, kształcił młodzież w szkole konspiracyjnej. Uratował m.in. ocalałą z Powstania Warszawskiego dziewczynkę Lodzię oraz żydowską rodzinę Scholów. Po przeniesieniu dowództwa Armii Krajowej do Częstochowy znalazł się w ścisłym związku z kierownictwem organizacji. To on w styczniu 1945 roku dostarczył do oddziału „Sosienki” i „Garbnik” rozkaz generała Okulickiego rozwiązujący Armię Krajową. Po „wyzwoleniu” pozostał dalej w konspiracji. Inwigilowany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, za zgodą abp. Sapiehy zmienił imię i nazwisko i jako ksiądz Wincenty Nowak objął probostwo w Łętowej k. Mszany Górnej. Zagrożony aresztowaniem w 1953 r wstąpił do Zgromadzenia Księży Chrystusowców w Bydgoszczy. Ujawnił się po odwilży 1956 roku. W 1974 roku odznaczony został przez polskie władze emigracyjne Krzyżem Armii  Krajowej. Ksiądz Stanisław zmarł w 1993 roku. Pochowany został na cmentarzu w Bielanach


Biogram przygotowany przez Marcina Dziubka

Relacja

Galeria

Wideo

Audio

PartnerzyPartnerem Projektu jest Województwo Małopolskie