Chowaniec Antoni

pseudonim: "ANTEK"
 

Biografia

Chowaniec Antoni

Syn Franciszka i Franciszki z Dziubków. Urodzony w Bielanach
8 lipca 1910 roku. Szkołę Powszechną ukończył w Bielanach, podejmując następnie pracę przy regulacji rzeki Soły. Po ślubie ze Stefanią w 1935 roku wydzierżawił gospodę gminną, w której prowadził wyszynk piwa i wódek. Żona w tym samym budynku założyła sklep towarów mieszanych. Po wysiedleniu Bielan w lipcu 1942 roku małżeństwo Chowańców pozbawione zostało sklepu i szynku. W 1943 roku Niemcy zlikwidowali pozostałe sklepy, zakładając jedną spółdzielnię, którą prowadził Antoni Chowaniec wraz ze Stefanem Czauderną z Nowej Wsi. Od początku okupacji związany był z konspiracją ZWZ/AK. Dostarczał żywność dla członków oddziału  partyzanckiego AK „Sosienki” i więźniów obozu. Od 1942 roku, po reorganizacji obwodu oświęcimskiego AK objął funkcję kwatermistrza.

W 1944 roku w wyniku denuncjacji został aresztowany przez Gestapo. Po śledztwie zwolniony, z obawy że jest pod obserwacją agentów gestapo, przeszedł do ścisłej konspiracji, ukrywając się w Bielanach i Hałcnowie do końca wojny. W 1945 roku aresztowany został przez NKWD wraz z innymi mieszkańcami Bielan (Julianem Drabkiem, Andrzejem Dusikiem, i Janem Jamrozem) w związku z przynależnością polityczną do Polskiego Stronnictwa Ludowego. W śledztwie wyszła na jaw jego działalność w strukturach Armii Krajowej. Oskarżony został wówczas na podstawie tzw. „sierpniówki” o współpracę z Niemcami. Zwolniony został z więzienia w 1948 roku. Po powrocie zamieszkał wraz z rodziną w Wilamowicach. Śledztwo w jego sprawie zostało umorzone, a rehabilitacji doczekał się dopiero w 1961 roku, kiedy to odznaczony został przez Radę Państwa „Krzyżem Partyzanckim” 


Biogram przygotowany przez Marcina Dziubka

Relacja

Galeria

Wideo

Audio

PartnerzyPartnerem Projektu jest Województwo Małopolskie