Drabek Jakub

pseudonim: "KUBA"
 

Biografia

Drabek Jakub

Urodzony w Bielanach 25 lipca 1896 roku. Szkołę Ludową ukończył w Bielanach. Po wybuchu I wojny światowej, podobnie jak większość mieszkańców Bielan, wcielony został do armii austriackiej - 56 Galicyjskiego Regimentu Piechoty. Zawierucha wojenna rzuciła go na front zachodni, skąd trafił do „Błękitnej Armii” generała Józefa Hallera. Po powrocie ze służby wojskowej ożenił się ze Stefanią z Dusików, prowadząc gospodarstwo rolne. W czasie okupacji zaangażowany był w działalność konspiracyjną w grupie Związku Walki Zbrojnej, a od 1941 roku w Batalionach Chłopskich. Jego doświadczenie wojskowe było wysoko cenione przez członków oddziału jak i zwierzchników. Jego dom był m.in. miejscem przekazywania informacji przez łącznika z Dziedzic, Mariana Michalskiego. W działalność konspiracyjną zaangażował również syna Mieczysława. W dniu 10 listopada 1944 roku w wyniku działalności grupy konfidentów Gestapo: Witwickiego, Szypuły i Szlagora, doszło do masowych aresztowań ludzi związanych z konspiracją. Jakub Drabek osadzony został w obozie Auschwitz jako więzień policyjny (Polizeihäftlinge). Wyprowadzony w dniu 21 stycznia 1945 roku w marszu ewakuacyjnym do obozu koncentracyjnego Mauthausen, gdzie jako polski więzień polityczny oznaczony został numerem 117664. Zginął 16 kwietnia 1945 roku w obozie Mauthausen – Solvay.


Biogram przygotowany przez Marcina Dziubka 

Relacja

Galeria

Wideo

Audio

PartnerzyPartnerem Projektu jest Województwo Małopolskie