Drabek Julian

pseudonim: "WRÓBEL"
 

Biografia

Drabek Julian

Syn Józefa i Katarzyny. Urodzony w Bielanach 20 września 1897 roku. Szkołę Ludową ukończył w Bielanach, kontynuując dalsze kształcenia w Gimnazjum w Bielsku i Wadowicach. Po wybuchu I wojny światowej wcielony został do 3 Galicyjskiego Regimentu Ułanów. Po wojnie pracował na gospodarstwie rolnym w Bielanach, wspólnie z żoną Rozalią z Chwierutów i trójką dzieci. Był czynnie zaangażowany w działalność Polskiego Stronnictwa Ludowego, którego zręby współtworzył w Bielanach od 1928 roku. Wysoka ocena działalności Juliana Drabka w ruchu ludowym spowodowała, że w 1940 roku wziął on udział w zebraniu założycielskim konspiracyjnej organizacji chłopskiej w Osieku. Wszedł następnie do powiatowej konspiracyjnej „trójki” politycznej Stronnictwa Ludowego „Roch”, przyjmując pseudonim „Wróbel”. Pracował we dworze w Malcu, którego właścicielem był Oskar Hempel. Rodzina obowiązek pracy dopełniała w majątku dworskim w Bielanach/Kańczudze u Jerzego Gonschera, gdzie mieściła się jedna z melin organizacji ZWZ/AK. Do pracy w konspiracji Julian zaangażował również swoją córkę Emilię, która złożyła przysięgę w czerwcu 1941 roku, przyjmując pseudonim „Lila”. W lipcu 1942 roku Julian wraz z rodziną został wysiedlony ze swojego gospodarstwa w Bielanach. Zamieszkał w Malcu, gdzie po wielu trudach sprowadził również rodzinę.
W 1943 roku Gestapo wpadło na trop organizacji. Julian ostrzeżony przez zarządcę dworu maleckiego Karola Erharda o groźbie aresztowania, opuścił Malec, ukrywając się przez jakiś czas w Bielanach na plebanii. Kiedy z Krakowa przyszły fałszywe dokumenty, opuścił Bielany. Do końca wojny ukrywał się w Krakowie i innych miastach Generalnej Guberni pod fałszywym nazwiskiem Juliana Grabowskiego. Po wojnie wrócił do Bielan, angażując się czynnie w prace społeczną. Za działalność konspiracyjną i odznaczony został: Krzyżem Grunwaldzkim, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Zwycięstwa i Wolności. Zmarł 17 września 1965 roku. Pochowany na cmentarzu w Bielanach.

drabek julian 2
Fałszywa KENNKARTA (karta rozpoznawcza) jaką posługiwał się Julian Drabek.


 Biogram przygotowany przez Marcina Dziubka.

Relacja

Galeria

Wideo

Audio

PartnerzyPartnerem Projektu jest Województwo Małopolskie