Olech Ludwik ks.

 

Biografia

Olech Ludwik ks.

Z Bielanami związany był od 1935 roku, kiedy objął tutejsze probostwo. Od początku duszpasterzowania podjął się dzieła odtworzenia życia religijnego parafii, stanowiącej wówczas ważne miejsce pielgrzymkowe oraz przeprowadził konieczne remonty konserwatorskie i budowlane. We wrześniu 1939 roku podjął się akcji ratowania przed zniszczeniem lub świętokradztwem cudownego obrazu Pana Jezusa Bielańskiego, który wyjęto z ram ołtarza i wieziono na wozie w stronę Wadowic. Z jego inicjatywy, dokonano ekshumacji i ponownego pochówku na starym cmentarzu żołnierza polskiego poległego w Bielanach, w walce z hitlerowskim patrolem. W kwietniu 1941 roku kardynał Sapieha odznaczył księdza Olecha godnością kanonika. Kiedy w maju 1942 roku władze okupacyjne prowadziły akcję rekwizycji dzwonów kościelnych i metalowych części organów, stanął w obronie zabytkowego dzwonu pochodzącego z 1513 roku. Jego zdecydowana interwencja w urzędzie konserwatorskim we Wrocławiu, zaowocowała wydaniem dokumentu nakazującego pozostawienie dzwonu na miejscu. 7 lipca 1942 roku w czasie wysiedlenia Bielan parafia pozbawiona została majątku ziemskiego i większości inwentarza. Niemieccy żołnierze zniszczyli wówczas na terenie wsi przydrożne krzyże, strzelali do wizerunków świętych w kapliczkach. Z inicjatywy księdza jeszcze tej samej nocy mieszkańcy przenieśli ścięty przez esesmanów krzyż, stojący na starym cmentarzu, do kościoła. Ksiądz przez cały okres okupacji udzielał schronienia osobom z konspiracji, które zagrożone były aresztowaniem. Ukrywali się na plebanii m.in.: Ludwik Różycki, Julian Drabek. Ksiądz angażował się także w akcję dożywiania więźniów obozu Auschwitz, pracujących w Bielanach. Dostarczał produktów rolnych z gospodarstwa kościelnego, a zimą, kiedy więźniowie udrażniali odpływ solny, dostarczający wodę do kopalni w Brzeszczach, wypożyczał konia i sanie, którymi kobiety zawoziły w rejon ich pracy gorącą strawę. 10 listopada 1944 roku został aresztowany przez Gestapo w charakterze zakładnika. Przeszukanie kościoła, plebanii i zabudowań gospodarskich nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, podobnie jak i brutalne przesłuchanie proboszcza w miejscowej gospodzie, w czasie którego gestapowcy uciekali się do przemocy fizycznej. W czasie tego przesłuchania księdza zmuszono do złożenia przysięgi na Biblię, że nikogo nie ukrywał na plebanii. O tym wydarzeniu proboszcz poinformował kardynała Sapiehę. Tego feralnego dnia zatrzymano w Bielanach kilka osób związanych z działalnością konspiracyjną, księdza Olecha zwolniono. Zmarł w 1970 roku, pochowany na cmentarzu w Bielanach


olech ludwik 2Bielany 1941 rok. Akcja żniwna urządzona przez okupanta


 Biogram przygotowany przez Marcina Dziubka

Relacja

Galeria

Wideo

Audio

PartnerzyPartnerem Projektu jest Województwo Małopolskie