Katańska Maria

 

Biografia

Katańska Maria

Córka Jana i Katarzyny. Urodzona w Bielanach 11 października 1909 roku. Ukończyła Szkołę Ludową w Bielanach. Jeszcze przed wybuchem wojny zajęła się handlem, prowadząc w rodzinnej miejscowości sklep towarów mieszanych. Działalność handlową kontynuowała w okresie okupacji. To w jej sklepie zarówno żołnierze Armii Krajowej jak i Batalionów Chłopskich mogli zrealizować fałszywe kartki żywnościowe, które następnie sama rozliczała, ryzykując aresztowaniem. Pomocny w tym procederze okazywał się jeden z Niemców, zatrudniony w Urzędzie Gminnym w Osieku. Włączyła się bezinteresownie w akcję dożywiania więźniów obozu Auschwitz, pracujących w Bielanach, dostarczając chleb, ser, smalec. Wspólnie z innymi kobietami z Bielan: Natalią Kanik, Genowefą Kramarczyk przygotowywała gorącą zupę i transportowała w miejsca pracy więźniów. Akcja ta odbywała się we współpracy grup konspiracyjnych Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej. Na przełomie lat 1942/1943 decyzją władz okupacyjnych pozbawiono ją towaru i zakazano prowadzenia dalszej działalności handlowej. Podobny los spotkał wszystkie pozostałe sklepy w Bielanach. Niemcy utworzyli jedną spółdzielnię Anfang-Geselschaft dla całej wsi. Odrzuciła propozycję podpisania volkslisty, w zamian za odstąpienie od powyższej decyzji. Nie zaprzestała działalności na rzecz więźniów do końca wojny, wykorzystując swoje stare kontakty handlowe.


 Biogram przygotowany przez Marcina Dziubka

Relacja

Galeria

Wideo

Audio

PartnerzyPartnerem Projektu jest Województwo Małopolskie