Rudziński Edward

pseudonim: "CZAPLA"
 

Biografia

Rudziński Edward

Urodzony w Osieku 1 czerwca 1891 roku. Syn Oskara i Gabrieli z Wrotnowskich. Ukończył gimnazjum w Bielsku oraz Wyższą Szkołę Rolniczą w Wiedniu. W 1918 roku ożenił się z Ewą z Dulębów. Po śmierci ojca wspólnie z matką i braćmi: Andrzejem i Marianem, zarządzał majątkiem. Ostatecznie w 1921 roku zamieszkał we dworze w Łękach, obejmując zarząd nad dobrami Łęki-Bielany. Przez wiele lat sprawował godność kolatora kościoła w Bielanach i brał czynny udział w pracach Komitetu Parafialnego. Łączyły go szczególne więzi przyjaźni z plebanami: Antonim Góralikiem i Ludwikiem Olechem. Dzięki jego zaangażowaniu i wsparciu materialnemu przeprowadzono w parafii wiele prac konserwatorskich i remontowo-budowalnych. Swoją osobą uświetniał wszelkie uroczystości odpustowe w bielańskim sanktuarium. Po wybuchu wojny zgłosił się na ochotnika do Zapasowego Szwadronu 8 Pułku Ułanów im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Krakowie. Był doświadczonym kawalerzystą w stopniu podporucznika rezerwy. Majtek Łęki-Bielany na przełomie 1939/1940 roku przejęło niemieckie towarzystwo Ostland, a zarząd nad nim objął Wiesner.
Rudzińskich przesiedlono do Krakowa w Generalnej Guberni. Od początku okupacji podjął współpracę z konspiracją Związku Walki Zbrojnej / Armii Krajowej. Przyjął pseudonim „Czapla”. Przez cały okres okupacyjny wspomagał finansowo organizacje konspiracyjne. Pieniądze płynęły również do grup partyzanckich, działających na terenie przyobozowym. Tym samym Edward Rudziński wpisał się w akcję pomocy więzionym w KL Auschwitz. Późną jesienią 1944 roku przewiózł z Krakowa do Słupi Jędrzejowskiej, poszukiwanego przez gestapo Wincentego Witosa. Za swoją działalność dowództwo krakowskiego obwodu Armii Krajowej odznaczyło go Krzyżem Zasługi z Mieczami. Po zakończeniu wojny majątku już nie odzyskał. Zmarł w Warszawie 10 lutego 1980 roku. Pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.


 Biogram przygotowany przez Marcina Dziubka

Relacja

Galeria

Wideo

Audio

PartnerzyPartnerem Projektu jest Województwo Małopolskie