Barcik Jan kpt.

pseudonim: "SOŁA", "KORYCIŃSKI"
 

Biografia

Barcik Jan kpt.

 Syn Franciszka Barcika i Franciszki z domu Korycińskiej. Urodzony w Bielanach 22 grudnia 1898 roku. Wychowywany był w rodzinie wielodzietnej – miał sześciu braci. Szkołę Ludową ukończył w Bielanach, kontynuując naukę w Gimnazjum w Bielsku. Los zetknął Jana Barcika z wojskiem w okresie I wojny światowej, kiedy wcielono go do armii austriackiej (od 15.10.1917. – 1.11.1918). Jeszcze w czasie trwania wojny ukończył Seminarium Nauczycielskie w Kętach. Pracował jakiś czas w charakterze nauczyciela w Gimnazjum w Bielsku. Fascynacja wojskiem z jednej, ale i potrzeba obrony odzyskanej tak niedawno niepodległości z drugiej strony, skłoniły go do złożenia akcesu do  tworzącego się Wojska Polskiego – 12 pułku piechoty Ziemi Wadowickiej, a następnie 3 pułku strzelców podhalańskich w Bielsku-Białej. W ramach 3 pułku brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Za zasługi w 1922 roku odznaczony został Krzyżem Walecznych 2 klasy i w dniu 8.04.1922 roku awansowany na stopień porucznika. Kolejny awans na stopień kapitana otrzymał 31.03.1928 roku. Był m.in. wykładowcą w szkole podchorążych piechoty w Białostockiem. Do rezerwy przeniesiony został 31.03.1935 roku (po wypadku z materiałami chemicznymi jakiemu uległ) z przydziałem oficerskim do 75 pułku piechoty.
Od 1935 roku mieszkał w Bielsku – Białej, dalej w Katowicach, gdzie pracował na kolei jako kierownik Kolejowego Przysposobienia Wojskowego. We wrześniu 1939 roku nie otrzymał przydziału na żadne stanowisko w wojsku. Po klęsce w wojnie obronnej wraz z żoną Stanisławą i córką Marią przeniósł się do Kęt – Lanckorony.
Od początku okupacji zaangażowany był czynnie w pracę konspiracyjną. Wspólnie z kilkoma oficerami z Oświęcimia współtworzył zręby organizacji ZWZ/AK. Pełnił funkcję komendanta placówki w Kętach oraz dowódcy grupy dywersyjno-partyzanckiej w Bielanach-Kańczudze o kryptonimie „Kańczuga”. Sam posługiwał się pseudonimami: „Soła” i „Koryciński”. Po 1940 roku szczególnie mocno zaangażował się w pracę Komitetu Pomocy Więźniom Politycznym Obozu Auschwitz, jaki powołano w ramach organizacji ZWZ. Zorganizował w swojej drużynie tzw. ochronkę, w której zbierano żywność, ubrania i lekarstwa dla więźniów. Jan Wawrzyczek tak wspominał kapitana „Sołę”: […] Był duszą wszystkich poczynań dywersyjnych i sabotażowych przeciwko okupantowi, najaktywniejszym z konspiratorów podziemia, przywódcą duchowym i wojskowym walczącego podziemia […] Sam skromny, cichy, nie szukał rozgłosu ani stanowisk […]Do dziś dnia nie schodzi mi z oczu Jego pochylona sylwetka, Jego wielkość ducha, potęga wiary, bezmiar ofiary i poświęceń […]
W 1942 roku Jan Barcik objął funkcję oficera taktycznego podokręgu bielskiego organizacji ZWZ/AK.
Pod koniec 1942 roku w wyniku działalności agenta Gestapo Stanisława Dembowicza ps. „Radom”, który przeniknął w struktury organizacji, doszło do rozbicia ścisłego sztabu obwodu oświęcimskiego AK. Jana Barcika gestapo aresztowało w Kętach we wrześniu. Osadzono go w więzieniu w Mysłowicach, gdzie - według oficjalnej, urzędowej wersji - zmarł na tyfus w lutym 1943 roku. W raporcie jaki z terenu przyobozowego został wysłany  do okręgu śląskiego Armii Krajowej podano, że Jan Barcik został rozstrzelany w obozie Auschwitz 25 stycznia 1943 roku wraz ze ścisłym kierownictwem obwodu oświęcimskiego.

30 listopada 1988 roku Jan Barcik pośmiertnie odznaczony został Krzyżem Oświęcimskim


Biogram przygotowany przez Marcina Dziubka

Relacja

Galeria

Wideo

Audio

PartnerzyPartnerem Projektu jest Województwo Małopolskie